Algemene Bezoekersvoorwaarden en Privacywetgeving

Theater Hof 88 hanteert de Algemene Bezoekersvoorwaarden 2021 van de VSCD. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn op 27 september 2021 bij de griffie van de Rechtbank in Amsterdam gedeponeerd onder nummer 50/2021 en gepubliceerd op de website van de VSCD (www.vscd.nl). Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn HIER in te zien. Een papieren versie is op te vragen bij de kassa van Theater Hof 88.

Per 25 mei 2018 geldt in Europa nieuwe privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De privacyverklaring van Theater Hof 88 is HIER in te zien.

Cookieverklaring